Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /data/web/virtuals/105727/virtual/www/subdom/fondy/wp-content/themes/alcapone/includes/ar-menu-icons/ar-menu-icons.php on line 42
Svěřenský fond umí ochránit rodinný majetek před patologickým chováním – Dominik Fojtů

Svěřenský fond umí ochránit rodinný majetek před patologickým chováním

Závislosti, poruchy chování, nezřízený život. To vše může postihnout rodinu, negativně ovlivnit ostatní členy a poškodit majetek. Přesto existuje řešení, které umí na tyto nepříjemné, patologické situace reagovat: vyčlenit majetek do svěřenského fondu a nastavit vhodná pravidla.   

Pravidla jsou základ

Svěřenský fond běžně obsahuje pravidla, která určují, kolik má který obmyšlený a za jakých podmínek dostat, nebo kdy má správce jak rozhodnout. Díky tomu mohou v dostatečném předstihu počítat s případným škodlivým chováním obmyšlených. , Pravidla se definují pro další roky a desetiletí a sami nevíme, co nám život přinese. Proto je lepší být připraven.

Trest, ochrana i podpora

Zakladatel musí v prvé řadě nadefinovat situace, které považuje za nežádoucí. Paleta je široká: od odsouzení za trestný čin až po alkoholismus. Toto vymezení by nemělo být příliš detailní, obmyšlenému těžko nařídíte maximálně dvě piva denně. Ale ani příliš volné, protože jen problematicky určíte, co je vlastně řádný život.

Následně se stanovují pravidla, jak na danou situaci reagovat. Co smí správce, co případně zakladatel, jak má reagovat sám dotčený obmyšlený a jak případně mohou zasáhnout ostatní obmyšlení. 

Nejčastěji se situace řeší ochranou spojenou s trestem. Dotčený obmyšlený prostě načas nedostává plnění. Tím je chráněn majetek jako celek, ostatní obmyšlení a dotčený obmyšlený také, sám před sebou.

Mnozí zakladatelé ale myslí i na podporu. Například obmyšlený, který se stal závislým na alkoholu, už nedostává další peníze, ale správce mu může hradit léčbu.

Každá rodina má své hodnoty

Nalezení rovnováhy může být složité a neexistuje univerzální odpověď. Hodnoty každého zakladatele a každé rodiny budou jiné. Svěřenský fond se zpravidla zakládá s dlouhodobým záměrem, proto se opřete o to, co je důležité pro vás.  Svou představu pak proberte v kruhu blízkých a konzultujte s odborníkem, aby byla dohodnutá opatření skutečně funkční.

Zpět na výpis