Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /data/web/virtuals/105727/virtual/www/subdom/fondy/wp-content/themes/alcapone/includes/ar-menu-icons/ar-menu-icons.php on line 42
Jak funguje svěřenský fond – Dominik Fojtů

Jak funguje svěřenský fond

Jaké jsou typy svěřenských fondů a základní role zúčastněných? Co všechno řeší
pravidla a statut? Je možné získat vložený majetek zpět do osobního vlastnictví?
Projděte si základní informace o svěřenských fondech.

Tři typy svěřenských fondů

Rodinný fond slouží k  předání a udržení rodinného majetku vcelku. Naproti tomu obchodní svěřenský fond se obrací mimo rodinu, řeší nejrůznější situace od investic po zajištění, případně eliminuje možný střet zájmů. Veřejně prospěšné fondy pak podporují dobrou věc, například finanční gramotnost, vzdělávání nebo boj s chudobou.

Zobrazit více

Klíčové role: zakladatel, správce a obmyšlený

Zákon definuje tři hlavní role: zakladatel, správce a obmyšlený. Zakladatel dává věci do pohybu a nastavuje pravidla. Správce pak nakládá s majetkem a pečuje o něj, jak si zakladatel přál. To vše ve prospěch obmyšleného, který je příjemcem plnění.

Zobrazit více

Pravidla jsou individuální

Celý život a fungování svěřenského fondu definují pravidla. Zohledňují zakladatelovo okolí, úmysly, potřeby obmyšlených, okolnosti, cíl fondu, vztahy zúčastněných osob i vložený majetek.

Zobrazit více

Majetkem může být v zásadě cokoli

Do fondu je možné jako majetek vložit v podstatě cokoli. Typicky jde o cenné papíry, podíly ve společnostech, peníze, kryptoměny či nemovitosti. Na velikosti majetku nezáleží, jeho objem vždy vychází z osobní situace zakladatele.

Zobrazit více

Plnění ve svěřenském fondu

Plnění je obecným názvem pro to, co má obmyšlený dostat. Konkrétní podobu vždy určuje zakladatel, případně správce.

Zobrazit více

Trvání fondu

Svěřenský fond existuje do té doby, než dojde ke splnění jeho účelu, vyčerpání majetku nebo uplynutí doby, kterou zakladatel určil.

Zobrazit více