Sepsání dokumentace a založení svěřenského fondu

Dohodnutou vizi převedu do potřebných podkladů. Ty připravuji pro každý fond konkrétně. Individuálně připravená dokumentace je nejen známkou profesionálního přístupu, ale hlavně odrazem vašich potřeb. Z mého pohledu není možné využít univerzální šablony. Vznikl by sice svěřenský fond, ale ne ten váš.

Zajistím také nezbytné formality a formuláře, například souhlasy zúčastněných osob fondu se zápisem do evidence a první smlouvu o vyčlenění majetku. Jelikož statut svěřenského fondu musí mít povinně podobu notářského zápisu, setkáme se v kanceláři notáře. Tam statut formálně vznikne a podepíší se technické dokumenty. Notář následně zapíše nový fond do evidence svěřenských fondů a uvědomí o tom zúčastněné. Naše společné úsilí má výsledek – svěřenský fond je na světě.