Podpora během fungování fondu

Svěřenský fond se mění, stejně jako běží životy zúčastněných osob a vyvíjí se charakter vloženého majetku. Spolehnout se proto můžete na mou průběžnou podporu. Zajistím úpravy podle potřeb správce i obmyšlených. Například vložím vaše nové nemovitosti, podíly ve společnostech nebo majetek, případně obstarám změnu obmyšleného. Upravím též listinu přání a poradím vám, pokud si vývoj vyžádá změnu statutu.

Jsem také připraven převzít roli tajemníka vašeho fondu, v níž dohlédnu na související dokumenty a archivaci. Umím zasáhnout v krizové situaci fondu a jmenovat potřebný orgán, pokud se fond ocitne bez určených osob. Počítat můžete s mým poradenstvím při veřejnoprávních povinnostech – pohlídám lhůty a povinnosti. Stanu se pomyslnou pravou rukou v právních záležitostech.

V situacích, kdy nebude panovat jasná shoda, mohu zastoupit některou ze stran nebo naopak spor mezi nimi rozhodnout.