Asistence při ukončení činnosti fondu

Když fond splní svůj účel, dojde k vyčerpání majetku nebo uplyne doba, která mu byla vyhrazena, dojde k ukončení jeho činnosti. Tehdy zajistím všechny potřebné kroky k jeho vypořádání.