Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /data/web/virtuals/105727/virtual/www/subdom/fondy/wp-content/themes/alcapone/includes/ar-menu-icons/ar-menu-icons.php on line 42
Příprava na založení svěřenského fondu – Dominik Fojtů

Příprava na založení svěřenského fondu

Za svou kariéru jsem se podílel na vytvoření nebo úpravě více než 70 fondů. Nabyté zkušenosti mi umožňují, abych pokryl zájmy všech zúčastněných a vytvořil kvalitní základ pro fungování fondu.

Za klíčové v této fázi považuju rozhovory. Pokud má totiž fond fungovat po celé generace, je potřeba navázat dialog mezi zakladatelem, správci i příjemci. Absolvujeme proto společná setkání, vyplníme různé dotazníky. Nejprve se zakladatelem fondu, poté třeba i s rodinou, pokud si to záměr vyžádá.

Všechny sebrané informace přetavím do konceptu vašeho svěřenského fondu. Ten bude východiskem pro další řadu otázek, které je nutné pro správné nastavení zodpovědět. Nad osnovou projdeme možné situace, alternativy i rizika. Budeme důkladní. Pokryjeme vše od koncepčních aspektů po drobné detaily. Pak necháme návrh chvíli odležet a s odstupem se k němu vrátíme s čistou myslí. Výsledkem bude komplexní návrh vašeho svěřenského fondu.