Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /data/web/virtuals/105727/virtual/www/subdom/fondy/wp-content/themes/alcapone/includes/ar-menu-icons/ar-menu-icons.php on line 42
Co obnáší založit SF a kolik to bude stát – Dominik Fojtů

Co obnáší založit SF a kolik to bude stát

Vytvoření svěřenského fondu je úkol, který vyžaduje čas, rozhodnost a naslouchání sobě samému, blízkým i oponentuře. A ideálně též někoho, kdo už má potřebné zkušenosti a využije je ve váš prospěch.

Zdánlivá jednoduchost

Jako se vším v právním světě i u založení fondu je možné uvažovat o čistě právních krocích. Ty ale nejsou vším. Je potřeba mít na paměti i obchodní, rodinnou a osobnostní stránku.

Právní kroky jsou zdánlivě jednoduché. Zakladatel promyslí statut, v němž dá fondu pravidla, a uzavře smlouvu se správcem. Následně navštíví notáře, sepíše o statutu notářský zápis a ohlídá, že fond byl zapsán do evidence. Z právního hlediska hotovo.

Právo jako pomocník úmyslu

Možná se vám zdá, že to nestačí. A máte pravdu. Nelze se soustředit jen na technické kroky, je potřeba přemýšlet lidsky. Proto je ve skutečnosti je úkol náročnější a zásadně komplexnější. Vraťme se na začátek. Zakladatel potřebuje řešit konkrétní situaci. Nechá si poradit a zjistí, že svěřenský fond pro něj může být vhodným nástrojem. Nutně si musí odpovědět na nesčetné otázky. Pro koho? Kdy? Kdo má spravovat? Má si spravovat sám? Co chce vlastně řešit? Na jak dlouho? Kdo má z fondu co získat? A kdy? 

Zde se zakladatel ani jeho okolí a advokát nemohou zatavit. Další úvahy se hlásí samy. Které položky mají ve fondu být? Co má fond dělat? Jak bude navázán na rodinné podnikání, nebo aktivity zakladatele? 

Správně nastavený svěřenský fond na všechny tyto otázky odpovídá. Statut zohledňuje přání a potřeby všech zúčastněných a zároveň předvídá vývoj do budoucna. Proto je dobré spojit se se zkušeným odborníkem, který nejen pokryje nezbytné technické aspekty, ale zároveň bude naslouchat. 

Kolik to bude stát?

Na založení fondu se zpravidla podílí advokát i notář. Advokát vyslechne vaše potřeby, spojí je se svými zkušenostmi a všechno pak zohlední ve statutu. Notář následně zajistí nezbytné administrativní kroky, jako je sepsání notářského zápisu obsahujícího statutu fondu. Ujme se i  zápisu do evidence, čímž fond vznikne. Celková odměna proto obvykle sestává ze dvou dílčích položek: odměny advokáta a nákladů na notáře a poplatky. 

Odměna advokáta bude smluvní a začasté individuální. Počítejte se spíše větší časovou náročností. Dvakrát měř, jednou řež se zde uplatní bez výjimky. Příprava dokumentace často zabere 25 a více hodin práce.

Naproti tomu odměna notáře se řídí notářským tarifem (vyhláškou ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, č. 196/2001 Sb., https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-196). Částka za sepsání statutu obvykle začíná na 8.000 Kč a navyšuje se o počet vydaných stejnopisů notářského zápisu. Odvíjí se též od náročnosti práce notáře –⁠ lze ji zvýšit až na dvojnásobek, pokud je statut složitý nebo práce časově náročná.

Zpět na výpis